Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Propozycja modelu szacowania kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego

Wskazanie: brak

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art.art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DL.532.1.2020.DJK; 29.10.2020

Zlecenie dotyczy:

Opracowania propozycji modelu szacowania kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego, uwzględniającego możliwość zmiany wartości m.in. takich zmiennych jak:
1) liczba łóżek, w tym liczba łóżek intensywnej terapii;
2) liczba lekarzy, w tym anestezjologów, pielęgniarek, ratowników, opiekunów med., pozostałego personelu;
3) stawki wynagrodzenia personelu;
4) udziału finansowania wynagrodzeń personelu przez NFZ i z innych źródeł (część personelu w całości lub cześć wynagrodzeń);
5) udziału łóżek zajętych i w gotowości.
Wyniki kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego powinny wskazywać:
1) koszt całkowity w przeliczeniu na osobodzień/miesiąc;
2) koszt leczenia pacjenta „zwykłego”/ „respiratorowego” w przeliczeniu na osobodzień (czyli koszt łóżka zajętego);
3) koszt gotowości, w przeliczeniu na łóżko zwykłe/respiratorowe (czyli koszt łóżka wolnego).

hr

Raport Agencji:

pdfWT.541.12.2020
(Dodano: 03.11.2020 r.)

pdf Plik Excel - Szpital tymczasowy model
(Dodano: 03.11.2020 r.)

go to zlecenie