Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pentatop, natrii cromoglicas, kapsułki twarde á 100 mg;we wskazaniu:- alergia pokarmowa powikłana wstrząsami anafilaktycznymi

Wskazanie:

alergia pokarmowa powikłana wstrząsami anafilaktycznymi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3011.2020.KW; 05.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie