Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Entyvio, vedolizumab, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji,fiolka, 300mg

Wskazanie:

inne choroby jelit (ICD-10: K63.8) – leczenie pacjenta pediatrycznego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3388.2020.1.SG; 05.11.2020

Pismem znak: PLD.4530.3388.2020.3.SG z dnia 24.11.2020 wycofano przedmiotowe zlecenie

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie