Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jakavi, ruksolitynib, tabletki 20mg we wskazaniu: przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku (samoistne włóknienie szpiku) (ICD-10: D47.1) – leczenie pomostowe przed allo-HST w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

ruksolitynib, tabletki 20mg we wskazaniu: przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku (samoistne włóknienie szpiku) (ICD-10: D47.1) – leczenie pomostowe przed allo-HST w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3621.2020.1.AK; 25.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.161.2020
(Dodano: 19.01.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 353/2020 do zlecenia 301/2020
(Dodano: 31.12.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 176/2020 do zlecenia 301/2020
(Dodano: 29.12.2020 r.)

go to zlecenie