Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Erbitux, cetuximab, roztwór do infuzji, fiolka we wskazaniu: rak esicy CSIV (zmiany wtórne w wątrobie) (ICD-10: C18) w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak esicy CSIV (zmiany wtórne w wątrobie) (ICD-10: C18) w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3619.2020.1.AK; 25.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.160.2020
(Dodano: 28.12.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 352/2020 do zlecenia 302/2020
(Dodano: 31.12.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 175/2020 do zlecenia 302/2020
(Dodano: 29.12.2020 r.)

go to zlecenie