Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Acidum zoledronicum we wskazaniu: uzupełniające leczenie pooperacyjne kwasem zoledronowym chorych na raka piersi po menopauzie w kategorii dostępności refundacyjnej opisanej w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b, tj. stosowany w chemioterapii.

Wskazanie:

uzupełniające leczenie pooperacyjne kwasem zoledronowym chorych na raka piersi po menopauzie w kategorii dostępności refundacyjnej opisanej w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b, tj. stosowany w chemioterapii

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4506.61.2020.2.JKB; 02.12.2020

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie substancji czynnej acidum zoledronicum we wskazaniu: uzupełniające leczenie pooperacyjne kwasem zoledronowym chorych na raka piersi po menopauzie w kategorii dostępności refundacyjnej opisanej w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b, tj. stosowany w chemioterapii.

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.42.2020
(Dodano: 14.12.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 333/2020 do zlecenia 304/2020
(Dodano: 17.12.2020 r.)

go to zlecenie