Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sporządzenie wyceny świadczenia polegającego na szczepieniu przeciw Sars-Cov-2, obejmującego: 1) kwalifikację lekarską uwzględniającą przeciwwskazania do szczepień i ocenę ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych: a. zebranie wywiadu lekarskiego i przeprowadzenie badania lekarskiego fizykalnego lub wariantowo b. kwalifikację na podstawie zdalnej ankiety w systemach informatycznych; 2) wykonanie szczepienia przez lekarza lub pielęgniarkę lub inne osoby, zgodnie z nabytymi uprawnieniami (rozważane grupy – lekarze dentyści, farmaceuci; fizjoterapeuci)

Wskazanie:

nie dotyczy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.705.9.2020.GK; 26.11.2020

Zlecenie dotyczy:

hr

Raport Agencji:

pdfWT.541.13.2020
(Dodano: 04.12.2020 r.)

 

go to zlecenie