Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Enbrel, etanercept, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, ampułki we wskazaniu: deficyt deaminazy adenozyny typu 2 (ICD-10: D84.8) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

deficyt deaminazy adenozyny typu 2 (ICD-10: D84.8) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 2 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3694.2020.1.AB; 01.12.2020

Zlecenie dotyczy:

 

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.164.2020
(Dodano: 04.01.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 351/2020 do zlecenia 309/2020
(Dodano: 31.12.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 174/2020 do zlecenia 309/2020
(Dodano: 04.01.2021 r.)

go to zlecenie