Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Prialt, zykonotyd, roztwór do infuzji 100 μg/ml, we wskazaniu: paraplegia spastyczna (ICD-10: G82.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

paraplegia spastyczna (ICD-10: G82.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2938.2020.1.AB; 01.12.2020

Zlecenie dotyczy:

Prialt, zykonotyd, roztwór do infuzji 100 μg/ml, we wskazaniu: paraplegia spastyczna (ICD-10: G82.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.163.2020
(Dodano: 28.12.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 350/2020 do zlecenia 310/2020
(Dodano: 31.12.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 173/2020 do zlecenia 310/2020
(Dodano: 05.01.2021 r.)

go to zlecenie