Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Alunbrig, brigatinibum, tabletki powlekane, 30 mg, 28, tabl., kod EAN:07038319119970 Alunbrig, brigatinibum, tabletki powlekane, 90 mg, 28, tabl., kod EAN: 07038319119963 Alunbrig, brigatinibum, tabletki powlekane, 90 mg; 180 mg, 28, tabl. (7 tabl.90 mg 21 tabl. 180 mg), kod EAN: 07038319119987 Alunbrig, brigatinibum, tabletki powlekane, 180 mg, 28, tabl., kod EAN:7038319119956

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.679.2020.9.PB PLR.4500.678.2020.9.PB PLR.4500.677.2020.9.PB PLR.4500.676.2020.9.PB; 01.12.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie