Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cystagon, cysteamina, kapsułki twarde, 150, 100, 1 kaps., kod EAN:05909990213689

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.669.2019.17.PB; 01.12.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 312/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 312/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 312/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 312/2020
pdfUzupełnienie do zlecenia 312/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 312/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 04.03.2021 r.r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 312/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 28/2021 do zlecenia 312/2020
  (Dodano: 11.03.2021 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 28/2021 do zlecenia 312/2020
  (Dodano: 15.03.2021 r.)

  go to zlecenie