Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

PKU GMPro (o smaku waniliowym), proszek, gram, 532,8 gram (33,3 x 16 saszetek), kod EAN: 8716900590252

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku refundacyjnego w celu przygotowania:
1) analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych;
2) stanowiska Rady Przejrzystości;
3) rekomendacji Prezesa Agencji.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1036.2020; 01.12.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

 

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 313/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 313/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 313/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 313/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 313/2020
pdfUzupełnienie do zlecenia 313/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 313/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 11.02.2021 r.r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 313/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4330.20.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego PKU GMPro we wskazaniu: fenyloketonuria u pacjentów powyżej 12. roku życia

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Edyta Grabowska-Woźniak Nutricia Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Rozdz. 4.2.1.1 str. 32 W uwadze powtórzono wyniki badań przedstawione w ramach analizy klinicznej oraz podkreślono specyfikację produktów opartych o glikomakropeptyd. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozdz. 6.3.1 (pkt 1, 2 i 4 dodatkowych ograniczeń), 6.4 i in. oraz rozdz. 5.3.1 (ostatni akapit), 5.3.2 (pkt 2), 5.4 (ostatni akapit), 6.3.1 (pkt 3 i 4 dodatkowych ograniczeń) Uwagi stanowią powtórzenie argumentacji wnioskodawcy przedstawionej w przedłożonych analizach będących załącznikiem do wniosku oraz w odpowiedzi na pismo AOTMiT o niespełnieniu przez analizy wymagań minimalnych, dot. zasadności przyjętego podejścia analitycznego w zakresie compliance oraz dawkowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w AE i BIA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozdz. 6.3, Tabela 24,Wiersz 8 Uwaga stanowi wyjaśnienie rozbieżności deklarowanego we wniosku poziomu dostaw i zapotrzebowania prognozowanego w BIA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Michał Jachimowicz MAHTA Sp.z o.o.

  pdf 01

  Uwaga stanowi komentarz do przeprowadzonej przez wnioskodawcę analizy skuteczności klinicznej i włączonych do niej badań. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 18/2021 do zlecenia 313/2020
  (Dodano: 17.02.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 18/2021 do zlecenia 313/2020
  (Dodano: 22.02.2021 r.)

  go to zlecenie