Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rozerem, ramelteon, tabletki, 8 mg we wskazaniu: leczenie bezsenności u dorosłych pacjentów w kolejnej linii leczenia

Wskazanie:

leczenie bezsenności u dorosłych pacjentów w kolejnej linii leczenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3201.2020.AD; 02.12.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

Pismem z dn. 22.02.2021, znak pisma PLD.45340.3201.2020.3.AD Minister Zdrowia uzupełnia wskazanie. Leczenie bezsenności u dorosłych pacjentów po nieskutecznym leczeniu lekami z grupy „z”, lekami przeciwdepresyjnymi, lekami z grupy neuroleptyków oraz melatoniną.

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.26.2020
(Dodano: 18.03.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 34/2021 do zlecenia 314 /2020
(Dodano: 23.03.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 34/2021 do zlecenia 314/2020
(Dodano: 29.03.2021 r.)

go to zlecenie