Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rozerem, ramelteon, tabletki, 8 mg we wskazaniu: leczenie bezsenności u dorosłych pacjentów w kolejnej linii leczenia

Wskazanie:

leczenie bezsenności u dorosłych pacjentów w kolejnej linii leczenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3201.2020.AD; 02.12.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie