Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Stivarga, regorafenib, tabletki powlekane,we wskazaniu: nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego (ICD-10: C19.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego (ICD-10: C19.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3713.2020.1.AB; 04.12.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfWT.422.3.2020
(Dodano: 13.01.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 2/2021 do zlecenia 316/2020
(Dodano: 04.01.2021 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 2/2021 do zlecenia 316/2020
(Dodano: 07.01.2021 r.)

go to zlecenie