Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ofev, nintedanib, kapsułki miękkie we wskazaniu: przewlekła śródmiąższowa choroba płuc z postępującym włóknieniem innym niż idiopatyczne włóknienie płuc (ICD10: J84.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

przewlekła śródmiąższowa choroba płuc z postępującym włóknieniem innym niż idiopatyczne włóknienie płuc (ICD10: J84.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3011.2020.1.AB; 04.12.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfBP.422.177.2020
(Dodano: 04.02.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 3/2021 do zlecenia 317/2020
(Dodano: 04.01.2021 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 3/2021 do zlecenia 317/2020
(Dodano: 05.01.2021 r.)

go to zlecenie