Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, Ibrutynib, kapsułki twarde a 140 mg, we wskazaniu: inne określone postacie chloniaka nieziarniczego (ICD-10: C85.7) -DLBCL, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

inne określone postacie chloniaka nieziarniczego (ICD-10: C85.7) -DLBCL, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3768.2020.1.AK; 07.12.2020
Pismem PLD.4530.3768.2020.3.AK z dn.22.12.2020 - wycofano zlecenie

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie