Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tresiba, insulinum degludecum, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml, 5, wkłady 3 ml, kod GTIN: 05909991107833; Tresiba, Insulinum degludecum, roztwór do wstrzykiwań, 200 j./ml, 3, wstrzykiwacze 3 ml, kod GTIN: 05909991107864

Wskazanie:

Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 1. roku życia;Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1180.2020; 08.12.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 319/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 319/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 319/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 319/2020
pdfAneks do zlecenia 319/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 319/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 12.02.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 319/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 16/2021 do zlecenia 319/2020
  (Dodano: 17.02.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 16/2021 do zlecenia 319/2020
  (Dodano: 08.03.2021 r.)

  go to zlecenie