Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar, sorafenib, tabletki powlekane a 200 mg

Wskazanie:

rak wątrobowokomórkowy (ICD-10: C22) – rozsiew do płuc, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3841.2020.AB; 11.12.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 7/2021 do zlecenia 320/2020
(Dodano: 12.01.2021 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 4/2021 do zlecenia 320/2020
(Dodano: 12.01.2021 r.)

go to zlecenie