Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Afinitor, everolimus, tabletki 10 mg

Wskazanie:

nowotwór neuroendokrynny przewodu pokarmowego (ICD-10: C18), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3849.2020.1.AK; 14.12.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.171.2020
(Dodano: 11.01.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 8/2021 do zlecenia 321/2020
(Dodano: 12.01.2021 r.)

hr

 

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 5/2021 do zlecenia 321/2020
(Dodano: 21.01.2021 r.)

go to zlecenie