Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leukine, sargramostim, fiolki á 250 mcg

Wskazanie:

autoimmunologiczna proteinoza pęcherzyków płucnych (APAP) po nieskutecznym płukania płuc (WLL) lub przeciwwskazań do jego zastosowania

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1707.2020.8.AD; 15.12.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.27.2020
(Dodano: 09.02.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 15/2021 do zlecenia 322/2020
(Dodano: 10.02.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 15/2021 do zlecenia 322/2020
(Dodano: 23.02.2021 r.)

go to zlecenie