Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Besremi, ropeginterferon alfa-2b, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 250 mg we wskazaniu: mielofibroza (ICD10: C96.7) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

mielofibroza (ICD10: C96.7) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3894.2020.1.AB; 16.12.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.172.2020
(Dodano: 11.01.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 9/2021 do zlecenia 323/2020
(Dodano: 12.01.2021 r.)

hr

 

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 6/2021 do zlecenia 323/2020
(Dodano: 21.01.2021 r.)

go to zlecenie