Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Erbitux, cetuximab, roztwór do infuzji, fiolka á 5 mg/ml (100ml), we wskazaniu: rak wstępnicy CS IV (ICD10: C18.2) – leczenie skojarzone z enkorafenibem, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak wstępnicy CS IV (ICD10: C18.2) – leczenie skojarzone z enkorafenibem

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3954.2020.AK; 21.12.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfWS.412.1.2021
(Dodano: 19.01.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 18/2021 do zlecenia 327/2020
(Dodano: 22.01.2021 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 12/2021 do zlecenia 327/2020
(Dodano: 21.01.2021 r.)

go to zlecenie