Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xalkori, kryzotynib, kapsułki twarde 250 mg we wskazaniu: miofibroblastyczny guz zapalny ALK z rearanżacją genu ALK (ICD10: C49.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

miofibroblastyczny guz zapalny ALK z rearanżacją genu ALK (ICD10: C49.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3934.2020.1.AK; 21.12.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.175.2020
(Dodano: 18.01.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 15/2021 do zlecenia 329/2020
(Dodano: 22.01.2021 r.)

hr

 

Opinia Prezesa:

hr

pdfOpinia 9/2021 do zlecenia 329/2020
(Dodano: 03.02.2021 r.)

go to zlecenie