Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kuvan, sapropterin dihydrochloride, tabletki á 100 mg

Wskazanie:

nietypowa postać fenyloketonurii- defekt syntazy biopteryn, defekt syntazy 6-pirogronylotetrahydrobiopteryny (6-PTPS), deficyt cyklohydrolazy guanozynotrójfosforanu (GTP-CH)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3444.2020.KW; 21.12.2020

Zlecenie dotyczy:

 

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.28.2020
(Dodano: 29.03.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 38/2021 do zlecenia 332/2020
(Dodano: 01.04.2021 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 38/2021 do zlecenia 332/2020
(Dodano: 02.04.2021 r.)

go to zlecenie