Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sulfadiazin-Heyl (sulfadiazinum) tabletki á 500 mg

Wskazanie:

toksoplazmoza wrodzona; toksoplazmoza oczna; toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3257.2020.3.KW; 29.12.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdf334_OT.4311.29.2020
(Dodano: 26.01.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 8/2021 do zlecenia 334/2020
(Dodano: 27.01.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 8/2021 do zlecenia 334/2020
(Dodano: 29.01.2021 r.)

go to zlecenie