Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Edarabid, edaravonum, fiolka á 1,5 mg/ml

Wskazanie:

stwardnienie zanikowe boczne

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3586.2020.2.KW; 11.01.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.2.2021
(Dodano: 13.04.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 37/2021 do zlecenia 2/2021
(Dodano: 01.04.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 37/2021 do zlecenia 2/2021
(Dodano: 06.04.2021 r.)

go to zlecenie