Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Edarabid, edaravonum, fiolka á 1,5 mg/ml

Wskazanie:

stwardnienie zanikowe boczne

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3586.2020.2.KW; 11.01.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie