Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Atectura Breezhaler, Indakaterol Mometazonu furoinian, Proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 125 mcg 62,5 mcg, 30, kaps. (30 x 1), kod EAN: 07613421045524

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1373.2020; 13.01.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie