Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lynparza, olaparibum, kapsułki twarde á 50 mg

Wskazanie:

rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C61)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.4220.2020.1.SG; 14.01.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.412.1.2021
(Dodano: 11.02.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 28/2021 do zlecenia 8/2021
(Dodano: 10.02.2021 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 13/2021 do zlecenia 8/2021
(Dodano: 16.02.2021 r.)

go to zlecenie