Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cholesterol Module proszek, puszka à 450 g

Wskazanie:

Zespół Smitha - Lemliego - Opitza

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1575.2020.KW; 15.01.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.4.2021
(Dodano: 23.02.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 24/2021 do zlecenia 9/2021
(Dodano: 03.03.2021 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 24/2021 do zlecenia 9/2021
(Dodano: 09.03.2021 r.)

go to zlecenie