Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji w zakresie rehabilitacji leczniczej dla osób po chorobie COVID-19

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 aa ust. 6 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

OIK.9081.3.2021.JW; 15.01.2021

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji w zakresie rehabilitacji leczniczej dla osób po chorobie COVID-19

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 52/2021 do zlecenia 11/2021
(Dodano: 08.04.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 1/2021 do zlecenia 11/2021
(Dodano: 17.05.2021 r.)

go to zlecenie