Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Perjeta, pertuzumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 420 mg

Wskazanie:

rak piersi z nadekspresją receptora Her2 (ICD-10: C50)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3822.2020.2.SG; 19.01.2021
pismem PLD.4530.3822.2020.4.SG z dnia 29.01.2021 zlecenie wycofano

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznychproduktu leczniczego

go to zlecenie