Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych: zawierających substancję czynną flecainidum: Apocard Retard, kapsułki à 150 mg; Flecaine, kapsułki à 100 mg; Flecaine LP, kapsułki à 150 m; Flecainid Hexal, kapsułki à 100 mg; Tambocor,kapsułki à 100 mg; Tambocor Mite, kapsułki à 50 mg, we wskazaniach: arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenie przedsionkowe); arytmie komorowe(przedwczesne pobudzenie komorowe, częstoskurcz komorowy)

Wskazanie:

arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenie przedsionkowe); arytmie komorowe (przedwczesne pobudzenie komorowe, częstoskurcz komorowy)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3572.2020.1.AD; 18.01.2021

Zlecenie dotyczy:

Zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych: zawierających substancję czynną flecainidum: Apocard Retard, kapsułki à 150 mg; Flecaine, kapsułki à 100 mg; Flecaine LP, kapsułki à 150 m; Flecainid Hexal, kapsułki à 100 mg; Tambocor, kapsułki à 100 mg; Tambocor Mite, kapsułki à 50 mg, we wskazaniach: arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenie przedsionkowe); arytmie komorowe (przedwczesne pobudzenie komorowe, częstoskurcz komorowy)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.5.2021
(Dodano: 11.03.2021 r.)

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 30/2021 do zlecenia 14/2021
(Dodano: 11.03.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 30/2021 do zlecenia 14/2021
(Dodano: 31.03.2021 r.)

go to zlecenie