Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trandate (labetalol) tabletki á 100 mg i 200 mg

Wskazanie:

nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.10.2021.KW; 20.01.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.7.2021
(Dodano: 24.02.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 25/2021 do zlecenia 17/2021
(Dodano: 03.03.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 25/2021 do zlecenia 17/2021
(Dodano: 09.03.2021 r.)

go to zlecenie