Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cabometyx, kabozantynib, kapsułki twarde

Wskazanie:

rak kory nadnerczy (ICD10: C74.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.46.2021.1.AB; 20.01.2021

Pismem z dnia 08.02.2021 r., znak: PLD.4530.46.2021.3.AB zlecenie zostało wycofane.

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie