Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rupaller, rupatadinum, Tabletki, 10 mg, 100 tabl., GTIN: 05909991429881

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1494.2020.2.MN; 21.01.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 19/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 19/2021
pdfAnaliza ekonomiczna oraz analiza wpływu na budżet do zlecenia 19/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 19/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 02.04.2021 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 19/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4230.4.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Rupaller (rupatadyna) we wskazaniach:
  - alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa u dorosłych i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat)
  - pokrzywka u dorosłych i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  dr farm. Oleh Siarkevych
  (uwaga od wnioskodawcy,
  Farmak International sp. z o.o.)

  2020_19_UW_01_ Siarkevych
  (uwaga dotyczy treści stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa i nie podlega publikacji)

  Uwaga dotyczy wyników obliczeń Agencji w odniesieniu do jednego z komparatorów. Wyniki tych obliczeń zostały uzyskane po wprowadzeniu wyłącznie aktualnych danych dotyczących cen produktów leczniczych do modelu wnioskodawcy, czego efektem były wyniki zaprezentowane w rozdziale 5.3.4 Obliczenia własne Agencji.

  W odniesieniu do wyników zaprezentowanych w uwadze, bez wiedzy o zakresie wykorzystanych danych wejściowych oraz dokładnym sposobie przeprowadzenia obliczeń, Agencja nie ma możliwości ich weryfikacji oraz porównania z wynikami uzyskanymi w ramach obliczeń własnych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 43/2021 do zlecenia 19/2021
  (Dodano: 08.04.2021 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 43/2021 do zlecenia 19/2021
  (Dodano: 06.04.2021 r.)

  go to zlecenie