Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Aranesp, darbepoetinum alfa, ampułkostrzykawka, 500 μg

Wskazanie:

przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa (ICD-10: D60.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3676.2020.1.AK; 21.01.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.412.5.2021
(Dodano: 10.02.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 33/2021 do zlecenia 020/2021
(Dodano: 17.02.2021 r.)

hr

 

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 14/2021 do zlecenia 020/2021
(Dodano: 24.02.2021 r.)

go to zlecenie