Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lorviqua, lorlatinib, tabletki powlekane á 25 mg

Wskazanie:

nerwiak zarodkowy współczulny z obecną mutacją genu ALK, (ICD-10: C47.9), grupa bardzo wysokiego ryzyka, druga wznowa choroby w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3875.2020.1.AK; 25.01.2021
Pismem z dnia 15.02.2021 r., znak: PLD.4530.3875.2020.3.AK, Minister Zdrowia dokonał korekty zlecenia produktu leczniczego Lorviqua. Prawidłowe dane: ilość leku - 3 opakowania po 90 tabletek, moc leku – 25 mg oraz dawkowanie – 75mg/dobę.

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.412.7.2021
(Dodano: 23.02.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 38/2021 do zlecenia 22/2021
(Dodano: 03.03.2021 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 16/2021 do zlecenia 22/2021
(Dodano: 26.02.2021 r.)

go to zlecenie