Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Herceptin, trastuzumab, roztwór do wstrzykiwań, fiolka 600 mg

Wskazanie:

rak piersi (ICD10: C50.9) – nawrót miejscowy wyleczony operacyjnie bez obecności przerzutów odległych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.68.2021.1.AK; 25.01.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.412.8.2021
(Dodano: 22.02.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 36/2021 do zlecenia 23/2021
(Dodano: 03.03.2021 r.)

hr

 

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 17/2021 do zlecenia 23/2021
(Dodano: 03.03.2021 r.)

go to zlecenie