Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Milupa Basic F, proszek, puszka á 300 g

Wskazanie:

zaburzenie utleniania kwasów tłuszczowych pod postacią deficytu CACT,chłonkotok (w tym stan po zabiegach kardiochirurgicznych), abetalipoproteinemia,zaburzenia gospodarki lipidowej (hiepercholesterolemia i hipertriglicerydemia), deficyt lipazy lipoproteinowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1636.2020.1.AD; 29.01.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.9.2021
(Dodano: 30.04.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 47/2021 do zlecenia 25/2021
(Dodano: 27.04.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 47/2021 do zlecenia 25/2021
(Dodano: 17.05.2021 r.)

go to zlecenie