Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Milupa Basic F, proszek, puszka á 300 g

Wskazanie:

zaburzenie utleniania kwasów tłuszczowych pod postacią deficytu CACT,chłonkotok (w tym stan po zabiegach kardiochirurgicznych), abetalipoproteinemia,zaburzenia gospodarki lipidowej (hiepercholesterolemia i hipertriglicerydemia), deficyt lipazy lipoproteinowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1636.2020.1.AD; 29.01.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie