Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej Monitorowanie zdarzeń arytmicznych przy użyciu wszczepialnych rejestratorów zdarzeń (ILR)”:
(1) u chorych po kryptogennym udarze mózgu,
(2) u chorych po nawracających utratach przytomności, których przyczyny nie udało się ustalić pomimo rozszerzonej diagnostyki, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.742.3.2020.WN; 04.02.2021

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej Monitorowanie zdarzeń arytmicznych przy użyciu wszczepialnych rejestratorów zdarzeń (ILR)”:
(1) u chorych po kryptogennym udarze mózgu,
(2) u chorych po nawracających utratach przytomności, których przyczyny nie udało się ustalić pomimo rozszerzonej diagnostyki, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego

hr

Raport Agencji:

pdfWS.420.2.2021
(Dodano: 30.03.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 40/2021 do zlecenia 28/2021
(Dodano: 01.04.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 40/2021 do zlecenia 28/2021
(Dodano: 06.04.2021 r.)

go to zlecenie