Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Perjeta, pertuzumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 420 mg

Wskazanie:

rak jelita grubego z amplifikacją ERBB2 w stadium choroby rozsianej (ICD-10: C118)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3853.2020.1.AK; 10.02.2021

Zlecenie dotyczy:

dotyczy zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

 

go to zlecenie