Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rozlytrek, entrectinib, kapsułki twarde, 200 mg, 90, kaps., kod EAN: 07613326024624

Wskazanie:

leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z fuzją genu ROS-1

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1087.2020.10.PB; 11.02.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie