Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imnovid, pomalidomidum, kapsułki twarde, 4 mg, 14, kaps., kod EAN: 05909991398507; Imnovid, pomalidomidum, kapsułki twarde, 3 mg, 14, kaps., kod EAN: 05909991398491; Imnovid, pomalidomidum, kapsułki twarde, 2 mg, 14, kaps., kod EAN: 05909991398484; Imnovid, pomalidomidum, kapsułki twarde, 1 mg, 14, kaps., kod EAN: 05909991398477

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.384.2020.15.AP; PLR.4500.385.2020.15.AP; PLR.4500.386.2020.16.AP; PLR.4500.387.2020.15.AP; 15.02.2021

Pismami o znakach: PLR.4500.384.2020.19.ŁK; PLR.4500.387.2020.19.ŁK; PLR.4500.386.2020.20.ŁK; PLR.4500.385.2020.19.ŁK z dn. 03.03.2021, Minister Zdrowia zawiesza postępowanie do dnia 2 kwietnia 2021 r.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie