Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imnovid, pomalidomidum, kapsułki twarde, 4 mg, 14, kaps., kod EAN: 05909991398507; Imnovid, pomalidomidum, kapsułki twarde, 3 mg, 14, kaps., kod EAN: 05909991398491; Imnovid, pomalidomidum, kapsułki twarde, 2 mg, 14, kaps., kod EAN: 05909991398484; Imnovid, pomalidomidum, kapsułki twarde, 1 mg, 14, kaps., kod EAN: 05909991398477

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.384.2020.15.AP; PLR.4500.385.2020.15.AP; PLR.4500.386.2020.16.AP; PLR.4500.387.2020.15.AP; 15.02.2021

Pismami o znakach: PLR.4500.384.2020.19.ŁK; PLR.4500.387.2020.19.ŁK; PLR.4500.386.2020.20.ŁK; PLR.4500.385.2020.19.ŁK z dn. 03.03.2021, Minister Zdrowia zawiesza postępowanie do dnia 2 kwietnia 2021 r.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 36/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 36/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 36/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 36/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 36/2021
pdfAneks do zlecenia 36/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 36/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 30.04.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 36/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.4.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktów leczniczych Imnovid w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
   

  1.

  Łukasz Targoński

  pdf 01

  Opinia własna nt. stosowania i skuteczności schematu PVd u chorych opornych na lenalidomid.

  2.

  Monika Szarejko,
  Klinika Hematologii i Transplantologii UCK,
  Gdańsk

  pdf 01

  Opinia własna nt. stosowania i skuteczności schematu PVd u chorych opornych na lenalidomid.

  3.

  Ludmiła Gawron,
  Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego,
  Wałbrzych

  pdf 01

  Opinia własna nt. stosowania i skuteczności schematu PVd u chorych opornych na lenalidomid.

  4.

  Dr n. med. Agnieszka Druzd-Sitek, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie

  pdf 01

  Opinia własna nt. stosowania i skuteczności schematu PVd u chorych opornych na lenalidomid.

  5.

  Łukasz Rokicki,
  Prezes Zarządu Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec

  pdf 01

  Opinia własna przedstawiciela stowarzyszenia pacjentów dotycząca refundacji leków Imnovid.

  6.

  Bogumiła Osękowska

  pdf 01

  Opinia własna nt. stosowania i skuteczności schematu PVd u chorych opornych na lenalidomid.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 49/2021 do zlecenia 36/2021
  (Dodano: 05.05.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 49/2021 do zlecenia 36/2021
  (Dodano: 11.05.2021 r.)

  go to zlecenie