Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Yervoy, ipilimumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN: 05909990872442; Yervoy, ipilimumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml, 1, fiol. 40 ml, kod EAN: 05909990872459

Wskazanie:

W ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1352.2020.9.PB; 22.02.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 38/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 38/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 38/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 38/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 38/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 38/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 38/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 07.05.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 38/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 52/2021 do zlecenia 38/2021
  (Dodano: 12.05.2021 r.)

   hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 51/2021 do zlecenia 38/2021
  (Dodano: 12.05.2021 r.)

  go to zlecenie