Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2

Wskazanie:

brak

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.400.1.2021.GK; 13.01.2021

Zlecenie dotyczy:

weryfikacja analizy kosztów (przygotowanej na podstawie zlecenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2020 r.) i przedstawienie jej wyników wraz z propozycją wyceny dla produktów dotyczących wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, określonych w załączniku do Zarządzenia Nr 10/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 stycznia 2021 r., zmieniającego Zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

hr

Raport Agencji:

pdfWT.5403.2.2021
(Dodano: 09.03.2021 r.)

go to zlecenie