Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kanuma, sebelipazum alfa, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji,2 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN: 05391527744375

Wskazanie:

W ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.781.2020.11.PB; 04.03.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 43/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 43/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 43/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 43/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 43/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 43/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21.05.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 43/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.7.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Kanuma (Sebelipazum alfa), w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy (ICD-10 E75.5 E75.6)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Michał Opuchlik
  (uwaga od wnioskodawcy,
  Alexion Europe)

  pdf 01

  1. Uwaga dotyczy uwzględnienia w badaniu ARISE zastępczego punktu końcowego oraz braku w tym badaniu analizy przeżycia chorych.

  2. Uwaga dotyczy umiejscowienia w tekście AK wnioskodawcy informacji o analizowanych w badaniach punktach końcowych.

  3. Uwaga dotyczy przeprowadzonej przez wnioskodawcę oceny homogeniczności badań.

  4. Uwaga stanowiąca wyjaśnienie odnośnie do określania istotności statystycznej różnic w AK wnioskodawcy.

  5. Uwaga dotycząca przeprowadzonych przez Agencję w ramach AWB obliczeń własnych.

  Uwagi nie wpływają na zmianę wnioskowania z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 56/2021 do zlecenia 43/2021
  (Dodano: 26.05.2021 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 56/2020 do zlecenia 043/2020
  (Dodano: 26.05.2021 r.)

  go to zlecenie