Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kanuma, sebelipazum alfa, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji,2 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN: 05391527744375

Wskazanie:

W ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.781.2020.11.PB; 04.03.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji.

go to zlecenie