Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Botox, toxinum botulinicum typum A ad iniectabile, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 jednostek Allergan kompleksuneurotoksyny Clostridium botulinum typu A/fiolkę, 1, fiol. proszku, kod EAN: 05909990674817

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1455.2020.18.PB; 22.03.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 53/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 53/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 53/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 53/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 53/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 53/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 53/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.05.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 53/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.12.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Botox (toksyna botulinowa typu A) w ramach programu lekowego „Leczenie migreny przewlekłej z wykorzystaniem toksyny botulinowej (ICD-10 G43)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Wojciech Machajek

  pdf 01

  Uwaga ogólna:

  Komentarz dot. opinii jednego z ekspertów klinicznych.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 66/2021 do zlecenia 53/2021
  (Dodano: 09.06.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 66/2021 do zlecenia 53/2021
  (Dodano: 11.06.2021 r.)

  go to zlecenie