Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zeposia, ozanimodum, kapsułki twarde, 0,23 mg 0,46 mg, 7, kaps., kod EAN: 07640133688220; Zeposia, ozanimodum, kapsułki twarde, 0,92 mg, 28, kaps., kod EAN: 07640133688237

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1728.2020.10.PB; PLR.4500.1727.2020.10.PB; 25.03.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

go to zlecenie