Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w zakresie utworzenia odrębnej grupy limitowej dla produktów etanerceptu w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, tj. produktów: Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci, 10 mg/ml, GTIN: 05909990880881; Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 25 mg/ml, GTIN: 05909990777938

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4501.23.2020.3.JKB; 29.03.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4225.2.2021
(Dodano: 05.08.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 107/2021 do zlecenia 61/2021
(Dodano: 04.08.2021 r.)

go to zlecenie