Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Erleada, apalutamidum, Tabletki powlekane, 60 mg, 120, tabl. w blistrze, kod EAN: 05413868117059

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.72.2021.9.PBO; 08.04.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 66/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 66/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 66/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 66/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 66/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 66/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 04.06.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 66/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 70/2021 do zlecenia 66/2021
  (Dodano: 09.06.2021 r.)

   hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 70/2021 do zlecenia 66/2021
  (Dodano: 08.06.2021 r.)

  go to zlecenie